--- > <----
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قدر و منه بی قدر . . .

یکشنبه 87 شهریور 31 ساعت 7:0 عصر

شب قدر است و من قدری ندارم ------- چه سازم توشه قبری ندارم
مبادا لیلة القدرت سر آید ---------------------- گنه بر ناله ام افزونتر آید
مبادا ماه تو پایان پذیرد ---------------- ولی این بنده ات سامان نگیرد


نوشته شده توسط : علی انصاری

نظرات دیگران [ نظر]


دعای روز بیستم . . .

یکشنبه 87 شهریور 31 ساعت 6:0 صبح

اللهم افتح لی فیه ابواب الجنان و اغلق عنی فیه ابواب النیران و وفقنی فیه لتلاوة القرآن یا منزل السکینه فی قلوب المومنین

ای خدای آب و باد و خاک خشت --------- باز کن بر من تو ابواب بهشت
از کرم بگشای بر رویم کنون ---------- جمله درهای جنان خوش سرشت
هست امیدم که اندر این جهان ---------- وارد جنت شوم بی سرزنشت
خوش بحال آنکه وارد شد در او ------ وای آن کآن جای را از کف بهشت
من ندانم درچه جا جای من است --- بهر من باشد چه منزل سرنوشت
ده تو توفیقم در این ماه منیر -------- تا کنم از هر جهت من زرع و کشت
آیه قرآن بخوانم متصل ------------------ قرب او جویم شوم دور از کنشت
ای فرود آرنده عظم وقار ------------------- بر دل هر مومن نیکو سرشت
ثوب اعظام و سکینه با وقار ------------- دست قدرت ریسمان او برشت


نوشته شده توسط : علی انصاری

نظرات دیگران [ نظر]


دعای روز نوزدهم . . .

شنبه 87 شهریور 30 ساعت 6:0 صبح

اللهم و فرحظی فیه من برکاته و سهل سبیلی فیه الی خیراته و لاتحرمنی قبول حسناته یا هادیا الی الحق المبین

ای خدا بسیار کن حظ مرا -------------- اندر این شهر شریف دل فرا
بهره بی حد و افزون از عدد --------- لطف بی اندازه بر من کن عطا
نیستم قانع الهی بر قلیل ----------------- اندر این مورد ز فضل کبریا
راه تحصیل فیوضات ای کریم --------- اندر این مه بهر من آسان نما
تا بیابم جمله خیرات را ---------------------- بی تکلف از طریق اقتضا
هم مکن محرومم از فیض عمیم ------ و از قبول آنچه آرم من به جا
کارهای خوب و هم طاعات من --- گر قبول افتد خوشم در آن سرا
چون که تقوا هست میزان قبول --------- کن نصیبم حال زهد و اتقا
ای که هستی هادی حق مبین --------- ره نمایم باش در راه هدا
تا نیفتم دور وز راه متین ----------------- می نگردم از خط واقع جدا


نوشته شده توسط : علی انصاری

نظرات دیگران [ نظر]


چشم انتظاری . . .

جمعه 87 شهریور 29 ساعت 10:27 عصر
زمستان خسته شد از بی بهاری .......
جهان می لرزد از این بی قراری .......
گمانم جمعه ای باقی نمانده .......
خدایا تا به کی چشم انتظاری ................ اللهم عجل لولیک الفرج ....

نوشته شده توسط : علی انصاری

نظرات دیگران [ نظر]


دعای روز هجدهم . . .

جمعه 87 شهریور 29 ساعت 6:0 صبح

اللهم نبهنی فیه لبرکات اسحاره و نور قلبی فیه بضیاء انواره و خذ بکل اعضایی الی تباع آثاره یا منور قلوب العارفین

ای خدا در این مه خوش رنگ و بو ---- کن مرا آگاه احسان های او
کن مرا بیدار بهر درک فیض -------------------- تا بیابم خیر افعال نکو
ز آن فیوضاتی که در وقت سحر -- می شود نازل به مردم مو به مو
هم نما روشن دل تاریک من ---------------- همچه نو آفتاب خوب رو
عمده حاجات من نور دل است --- بهتر از این چیست ای عارف بگو
ذره از نور خود یا ذا الجلال ----------- قطره سان میریز اندر این سبو
هم فرا گیر ای هدا اعضای من ---- می کشان سوی صیام نیک خو
هم موفق کن مرا در هر زمان ---------------- تا شوم من تابع آثار او
آنچه می باشد مناسب اندر آن ------- من بجای آرم نمایم جستجو
ای ز تو روشن قلوب عارفین ----------- نور بخش چشم دل های نکو


نوشته شده توسط : علی انصاری

نظرات دیگران [ نظر]


دعای روز هفدهم . . .

پنج شنبه 87 شهریور 28 ساعت 6:0 صبح

اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال واقض لی فیه الحوائج و الامال یا من لایحتاج الی التفسیر و السؤال یا عالما بما فی الصدور العالمین

ای خدا ای رب رحمن و رحیم ------- ای خدا ای خالق عرش عظیم
رهنمایی کن تو ا را این زمان ----- سوی شغل خوب و راه مستقیم
صالح اعمال را آرم بجای ------------------ کارهای نیک را باشم ندیم
هم بر آور اندر این ماه صیام ------------ حاجت و آمالم ای حی قدیم
آرزوهایم تو میدانی و بس ------ جز تو کس نبود به حاجت ها علیم
بر در لطفت مقیم و معتکف ---------- هم چه باب غار و اصحاب رقیم
تا بر آید حاجتم از فضل تو ---------------- یا غنی و یا وفی و یا حکیم
نیستی محتاج تفسیر و سئوال ----- عالمی بر حال اشخاص فهیم
ای و انا بر جمیع آنچه هست -------- در یان سینه ها مطلب مقیم
حاجت این عبد محتاج ذلیل ------ باغ فردوس است و انواع نعیم


نوشته شده توسط : علی انصاری

نظرات دیگران [ نظر]


دعا روز شانزدهم . . .

چهارشنبه 87 شهریور 27 ساعت 6:0 صبح

اللهم وفقنی فیه لموافقة الابرار و جنبنی فیه مرافقة الاشرار و آونی فیه برحمتک الی دار القرار بالهیتک یا اله العالمین

یا کریم الصفح یا رب الجلیل  ---------- ای که بهر ذات ژاکت نی عدیل
کن نصیب من چنین ماه عزیز -------- وفق و همراهی بهر نیک و اصیل
حشر با خوبان بفرما قسمتم ----------- گرچه می باشند در دنیا قلیل
خلطه و آمیزشم باشد مدام ---- با کسی کو هست ذوالفعل الجمیل
از بدانم دور فرما ای خدا ------------------- مردم معیوب بی اصل علیل
حشر با اشرار را قسمت مکن ----------- هیچگه یارب بر این عبد ذلیل
منزلم ده در بهشت جاودان --------------- جنت الفردوس و نزد جبرئیل
خوش بحال آنکه در دار القرار ---------- عاقبت منزل کند بی قال و قیل
گر به فضلت لطف سازی چون شود -- فیض ها بسیار داری ز این قبیل
حق وحدانیتت بدهم قسم ------------------- یا اله العالمین انت المقیل


نوشته شده توسط : علی انصاری

نظرات دیگران [ نظر]


دعای روز پانزدهم . . .

سه شنبه 87 شهریور 26 ساعت 6:0 صبح

اللهم ارزقنی فیه طاعة الخاشعین واشرح فیه صدری بانابة المخبتین بامانک یا امان الخائفین

ای خدا ای خال جن و ملک --------------- ای مدیر خلق عالم تا سمک
کن تو ما را روزی اندر ماه صوم ---------- طاعت اهل خشوع و ذولحنک
نمره طاعات خوبان در جهان ------- چون علی آن شاه مغصوب الفدک
مثل طاعت های ارباب خشوع ---------- که رود صوت دعاشان تا فلک
خوش به حال آن جماعت کز کرم --- حق تعالی جرمشان بنموده حک
گرچه اول امتحان بنمودشان ---------- هر یکی زار و گهی سنگ محک
ای خدا ده شرح صدری این زمان ---------- نیستم من قابل چوب کتک
باز گشتی کرده آیم سوی تو ------------- تا نگشته ستر ظاهر منتهک
نمره برگشتن ز هاد پیش -------------------- توبه خوبان و خلق با نمک
بر امان و امن و الطافت قسم ------- ای امان خائفین بی ریب و شک


نوشته شده توسط : علی انصاری

نظرات دیگران [ نظر]


دعای روز چهاردهم . . .

دوشنبه 87 شهریور 25 ساعت 11:33 عصر

اللهم لا توأخذنی فیه بالعثرات ، و اقلنی فیه من الخطایا و الهفوات ، ولا تجعلنی فیه عرضا للبلایا و الافات بعزتک یا عز المسلمین

یا اله الخلق یا رب الفلق ------------ ای خدای انجم و شمس و شفق
از تو می خواهم در این ماه شریف ---- چشم ژوشیدن ز جرم ماسبق
شأن ما عصیان و غفران کار تو ----------------- لاتوأخذنا بذنب قد محق
گر بیاید اخذ و دقت در میان -------- چون کند خلقی که باشد از علق
وا گذار از لطف ما را این زمان --------------- از خطا و لغزش حال شبق
از گناهانی که در ایام عمر ----------------- روزها کردیم و در لیل غسق
ای خدا از من بلاها دور کن ----------- می نکن ما را نشان طعن و دق
نیست ما را طاقت رنج و بلا --------------- حفظ کن ما را ز شر ما خلق
دور فرما آفت از ما بندگان -------------- گرچه می باشیم کلا مستحق
حق شأن و عزت و جاهت قسم ------- ای که عز مسلمینی از سبق


نوشته شده توسط : علی انصاری

نظرات دیگران [ نظر]


ماه مبارک آمد . . .

سه شنبه 87 شهریور 12 ساعت 6:0 صبح

ماه مبارک آمد ای دوستان بشارت
کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت
آمد نوید رحمت ای دل ز خواب برخیز
باشد که باقی عمر جبران شود خسارت


نوشته شده توسط : علی انصاری

نظرات دیگران [ نظر]


   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

میلاد سه نور بر شما تهنیت باشد
میلاد حضرت عظیم الشان محمد مصطفی ( صلوات الله علی و آله ) و امام
تو را در انتظارم . . .
غدیرخم مظهر ولایت مبارک باد . . .
جهان سیاه . . .
آبى آرام . . .
میلاد علی ابن موسی الرضا علیه السلام
شب عفو . . .
ماه شعبان . . .
یوسف تنها . . .
ای عبد خدا نما اباالفضل . . .
آقا جان روزت مبارک . . .
خشنودی آسمان و زمین . . .
حضرت حیدر به نام فاطمه . . .
گله دارم ز خویش . . .
[همه عناوین(157)][عناوین آرشیوشده]